Jakelualustoja voivat olla

  • TV-kanavat (alueellinen, valtakunnallinen)
  • Nettisivut, SoMe
  • Tietokoneet, tabletit
  • Mobiilisovellukset
  • Screenit ja näytöt (messut, konsertit, esittelyt)
  • Erilaiset tallennusmediat ( tikku, DVD ym. )