Kuvapäät

YRITYS

Kuvapäät oy on vuodesta 1990 toiminut luovan suunnittelun ja toteutuksen tuotantotalo. Työkaluina elävä kuva, ääni ja 3D, sekä ennen muuta; taito kertoa tarinoita.

Vuosien saatossa ovatkin tuotannoiksi jalostuneet lähes puolitoistatuhatta tv-mainosta, sekä satoja yritys-, tuote- ja palvelupresentaatioita, niin pienten kuin suurtenkin toimijoiden moninaisiin tarpeisiin. ”Kenttätykistön kranaatinsytyttimistä, suoluonnon vesienkäsittelyyn tai Jukolan Viesti dokumentista paperiteollisuuden tuotannonohjaukseen”.

Myyntiin, markkinointiin, esittelyyn, koulutukseen, motivointiin, dokumentointiin jne. Kaikki tämä ideasta aina valmiiksi tuotannoksi saakka.

Tärkeää on ollut kyky työskennellä asiakaspinnassa; kuunnella herkällä korvalla, pureutua olennaiseen ja uuteen, sekä jalostaa tarve luovaksi ratkaisuksi. Pitkä kokemus ei tarjoa itsestään selviä ratkaisuja, mutta antaa näkökulmaa.

Palkitsevinta ovatkin tyytyväiset asiakaspalautteet, kun tuotettu sisältö on luonut toiminnalle uutta lisä-arvoa.